Kennismaking

Ik geloof in samenwerking en daarom is het belangrijk dat we kennis met elkaar maken. Het liefst met jou en je kind samen. Zo krijg je als ouder een goed beeld van hoe ik werk. We leggen hiermee de basis onder onze samenwerking, zodat we in vertrouwen, op een open wijze en in aansluiting op jullie behoeften kunnen werken. De kennismaking is vrijblijvend en vindt plaats bij mij in de praktijk of via de telefoon of Skype.

 

Start van de samenwerking: intake

We gaan dieper in op de vragen van jou en je kind en maken samen  – in 1 of 2 gesprekken – een behandelplan. Ik schrijf een verslag over wat er aan de hand is, wat jullie anders willen en hoe we dat kunnen bereiken. Jullie dragen je eigen ervaringen en oplossingen aan en als behandelaar reik ik de handvatten aan die in deze specifieke situatie kunnen helpen. Soms gebruik ik vragenlijsten of andere onderzoeksmiddelen om een goed beeld van de problemen te krijgen. Dit hangt af van de hulpvraag.

Hier zie je wat concrete voorbeelden van hoe een behandeling eruit kan zien.

 

Behandelfase

Het is tijd om aan de slag te gaan. Daarbij houden we thuis en tijdens de behandeling dezelfde doelen voor ogen. Zo ontstaat er voor je kind een optimale situatie om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Ik maak hierbij gebruik van EMDR  en help je kind en jou als ouder om te kijken naar hoe je gedachten je gevoelsleven en je handelen aansturen. We kunnen op ieder moment de behandeling bijsturen, zodat ik blijf aansluiten op jullie behoeften.

diamanten2-1

 

Evaluatiefase

De behandeling is afgerond. We kijken of onze doelen zijn bereikt en de behandeling het gewenste resultaat heeft oplevert. Vaak is dit het geval. Soms is er meer nodig. Daar kunnen we samen verder aan werken. Ook kan ik zorgen voor een doorverwijzing naar een andere behandelaar (zoals bijvoorbeeld De Kinderacademie), als er aanvullend onderzoek nodig is.