Privacy Policy

Privacy Statement Steffie Herbrink

Artikel 1. Definities

 • Privacy Statement: dit privacy beleid;
 • Jij / je: iedere gebruiker en / of bezoeker van de website;
 • Coach4Care: de eenmanszaak Coach4Care te Haren, ook handelend onder naam Steffie Herbrink info@steffieherbrink.nl, KvK nummer: 53609603;
 • Website: de website http://steffieherbrink.nl/.

Artikel 2. Algemeen

 • Dit privacy beleid geeft het beleid aan ten aanzien van de persoonsgegevens van de gebruikers / bezoekers van de website.

Artikel 3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 • Steffie Herbrink slaat jouw persoonsgegevens op, wanneer je het webformulier invult. De persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de afhandeling van dit webformulier en voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Wanneer je je tot Steffie Herbrink wendt met een verzoek tot informatie of een offerte, verwerkt Steffie Herbrink de persoonsgegevens om aan dit verzoek te voldoen dan wel om de offerte op te kunnen stellen.
 • Steffie Herbrink zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
 • Tevens is Steffie Herbrink verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Artikel 4. Cookies

 • Steffie Herbrink maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
 • Steffie Herbrink gebruikt cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden en om bepaalde functies uit het webformulier te kunnen laten functioneren.
 • Via de website worden tevens cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” dienst. Steffie Herbrink gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Steffie Herbrink heeft hier geen invloed op.
 • Je kan zelf de browser zo instellen dat tijdens bezoeken van de website geen cookies worden ontvangen.

Artikel 5. Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens

 • Je hebt het recht de persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens.
 • Wanneer je de rechten als bedoeld in het vorig lid wil uitoefenen, wanneer je vragen hebt omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over het privacy beleid, dan kan je contact opnemen met Steffie Herbrink via info@steffieherbrink.nl.

Artikel 6. Bewaartermijn

 • Steffie Herbrink slaat de persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal 24 maanden op, te rekenen na jouw laatste bezoek van de website.
 • Steffie Herbrink is gerechtigd de persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn als genoemd in vorig lid, indien dit geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift.

Artikel 7. Beveiliging

 • Steffie Herbrink zal uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 8. Wijzigingen in het privacy beleid

 • Steffie Herbrink heeft het recht dit privacy beleid te wijzigen.
 • Indien Steffie Herbrink mocht besluiten de privacy beleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit privacy beleid.